• MBSR

MBSR Mindfulnessbaseradstressreduktion

Har utformats av Jon Kabat-Zinn, där man under 8-10 veckor i grupp och med egen daglig träning träffas och arbetar med stressreduktion. Denna form är avsedd för patienter med kronisk smärta och stressrelaterade sjukdomar. Den innehåller en rad olika tekniker som gående och sittande meditation, kroppsscanning och mjuka yogaövningar. Vid gruppsammankomsterna ges även instruktioner i stresshantering och coping strategier.

Mindfulness

”Att praktisera mindfulness lär oss att ställa om från ”att göra” till ”att vara”, vilket gör det lättare för oss att bli mer försonliga med våra känslor. Våra känslor är trots allt inte våra fiender utan budbärare, som på ett basalt och intimt sätt återbördar oss till det spännande äventyret att vara vid liv”.  

 

”Mindfulness är den förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma observera saker och ting som de är i stunden, här och nu”.

 

”För det första innehåller mindfulness en intention, en avsikt. När vi övar oss i mindfulness blir vi mer medvetna om hur verkligheten ser ut här och nu och vilka alternativ vi har.

 

För det andra är mindfulness upplevelsebaserad och fokuserad på upplevelsen här och nu. När vi grubblar är vårt sinne tvärtom ockuperat av tankar och abstraktioner som befinner sig fjärran från de omedelbara sinnesintrycken. Grubblerier styr in tankarna mot det förflutna eller mot en imaginär framtid.

 

För det tredje är mindfulness icke-dömande, värderingsfri. Fördelen med det är att det låter oss se saker och ting som de är i stunden och låter dem förbli som de är”.

 

(Mindfulness en väg ur nedstämdhet, Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn)

MBSR (MIndfulnessbaseradstressreduktion)

kontaktamig