Mindfulness – medveten närvaro och ökad självkänsla – Stockholm

  • Mindfulness

 

Vad är mindfulness

Odla medkänsla med dig själv – Det leder till ökad självkänsla.

Mindfulness innebär att se verkligheten och uppleva stunden som den är. Ögonblick för ögonblick. Det öppnar oss för inre lugn, klarsynthet, förståelse och acceptans. Man kan säga att mindfulness är en metod för stresshantering. En övning i att ta hand om sig själv och stress när den dyker upp.

Mindfulness är ett sätt att öka sin lyhördhet och självkännedom och därigenom bli mer medveten om sina behov. Du kommer att märka att det blir lättare att hantera vardagliga situationer, göra medvetna val och att ta beslut. Vår självständighet och vår förmåga att styra våra egna liv ökar.

Våra relationer förbättras genom att vi ser oss själva och andra som vi är, utan att ha förutfattade meningar. Vi kan vara sanna både mot oss själva och mot andra.

När man är i nuet är man inte styrd av det förflutna eller framtiden. Man är fri att se och agera i situationen som den är just nu. När du släpper taget om gammalt skräp ökar din energi. MIndfulness är lättillgängligt, förutsättningarna har du alltid med dig. Ta ett enda andetag, så är du i nuet.

Medvetenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som de är.

Den kräver inte att vi ändrar något.

Meditation innebär att vända sig mot samhörighet och helhet precis som vid läkande och acceptans.

Inget av detta kan tvingas av viljan.

Du behöver bara skapa rätt atmosfär och sedan släppa taget.

 Jon Kabat-Zinn

 

Hur kan mindfulness användas

Mindfulness används för att skapa lugn och harmoni i vårt sinne och våra kroppar. Det är en mycket effektiv metod vid ett antal problem som t ex. stress, utmattningssyndrom, utmattningsdepression, ångest och oro.

Tankar – Våra tankar är snabba och kan ibland vara oreflekterande (automatiska tankar som verkar komma utan att viljan är inblandad). Dessa tankar påverkar oss på olika sätt, ibland så kraftigt att vi mår dåligt. Tankarna sätter igång känslorna som drar iväg med oss på ett sätt som vi inte förstår eller som gör att vi blir självkritiska och dömande.

Se även KBT (kognitivbeteendeterapi) och MBKT (Mindfulnessbaseradkognitivterapi).

Inom österlandet finns en mångtusenårig tradition att betrakta sina tankar, beskriva dem och acceptera att de finns där utan att försöka ändra dem. Det är det vi försöker göra med mindfulness.

 Tankar är tankar. De är inte verkligheten.

”Vi skapar världen genom våra tankar”, säger Buddha.

 

Rörelse – När kroppen är i rörelse ökar andningen och det blir lättare att komma i kontakt med den. Uppmärksamma din andning i ett gående tempo eller i annan rörelse. Gående mindfulness är särskilt bra för dem som har svårt att sitta still länge men det är en bra omväxling för alla, även för dem som mediterar sittande. Sträva efter närvaro och stillhet i vare rörelse.

Kroppen – Ta tillbaka kontakten med kroppen. Mindfulness innebär att återta kontakten med kroppen och att lyssna till dess visdom. Kroppen vet när vi är glada, nyfikna, arga, ledsna eller ångestfyllda. Genom att lyssna på den och hitta kroppsliga sätt att hantera känslor ger vi dem mindre makt över oss. MIndfulness hjälper oss att uppmärksamma känslor i kroppen och därmed hantera dem på ett annat sätt än ”i huvudet”. Vi får då direktkontakt med våra känslor, istället för att ”tänka på” dem och försöka hitta intellektuella lösningar, i huvudet.

Smärta – Du kan använda mindfulness vid smärta. Möt smärtan i kroppen med hjälp av kroppsskanning, andning och närvaro.

Lyssna från hjärtat – Att lyssna från hjärtat innebär att lyssna öppet, utan förutfattade meningar eller dömande. Det möjliggör ett verkligt möte. När vi lyssnar i närvaro och öppenhet blir vi mer lyhörda och inkännande. Vi kommer i kontakt med vår intuition på ett naturligt sätt. Detta inbjuder till en atmosfär av tillit, trygghet och lugn, grunden för ett djupare möte och allians.

Närvaro – Att vara närvarande i allt du gör kräver träning. Vi gör ofta saker per automatik, som att borsta tänderna, tvätta bilen eller går med barnen till dagis samtidigt som vi kanske tänker på vad vi ska äta till middag ikväll eller hur vi ska hantera någon arbetsuppgift på jobbet. Vi går alltså miste om nuet. En känd zenmästare fick frågan vad zen är, han svarade: ”Att göra en sak i taget”. Det innebär att ge sin fulla uppmärksamhet till det som man gör just i det ögonblicket. Det kan vara att dricka en kopp kaffe, gå nerför en trappa eller tala med en vän.

 

Historik

Mindfulness kommer ursprungligen från den zenbuddistiska traditionen och livsfilosofin och är över 4000 år gammal. En metod för inre själslig utveckling och ett sätt at leva mer medvetet.

I västvärlden grundade professor emeritus i medicin vid University of Massachusetts, Jon Kabat-Zinn, en stressklinik och började tillämpa mindfulness mot stress och depression. Inom sjukvården idag används mindfulness ofta som en effektiv stressreducerande metod se även MBSR (mindfulnessbaseradstressreduktion).

 

”Att praktisera mindfulness lär oss att ställa om från ”att göra” till ”att vara”, vilket gör det lättare för oss att bli mer försonliga med våra känslor. Våra känslor är trots allt inte våra fiender utan budbärare, som på ett basalt och intimt sätt återbördar oss till det spännande äventyret att vara vid liv”.

 

”Mindfulness är den förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma observera saker och ting som de är i stunden, här och nu”.

 

”För det första innehåller mindfulness en intention, en avsikt. När vi övar oss i mindfulness blir vi mer medvetna om hur verkligheten ser ut här och nu och vilka alternativ vi har.

För det andra är mindfulness upplevelsebaserad och fokuserad på upplevelsen här och nu. När vi grubblar är vårt sinne tvärtom ockuperat av tankar och abstraktioner som befinner sig fjärran från de omedelbara sinnesintrycken. Grubblerier styr in tankarna mot det förflutna eller mot en imaginär framtid.

 För det tredje är mindfulness icke-dömande, värderingsfri. Fördelen med det är att det låter oss se saker och ting som de är i stunden och låter dem förbli som de är”.

(Mindfulness en väg ur nedstämdhet, Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn)

kontaktamig