Behandlingsgrupper med olika Tema, för företag i Stockholm

  • behandlingsgrupper med olika tema

Behandlingsgrupper med olika TEMA.

FÖR FÖRETAG

Här kan en behandlingsgrupp med ett specifikt TEMA beställas för företag. Ett TEMA kan t.ex. vara stressbehandling, depression, utmattningsdepression, ångest och oro.

En del av kursen består av teori om det valda ämnet, KBT verktyg så som självskattningsskalor, situationsanalys, social färdighetsträning, självinstruktionsträning, exponering mm. andra praktiska övningar och rollspel. Meditation, avslappningsövningar, kroppsskanning, andningsövningar och även en mer aktiv form av mindfulnessövningar kan förekomma. Jag undervisar i ursprunget till mindfulness, varför den kan vara så bra vid större problem samt vad den gör med vår fysiska kropp och mentala hälsa.

MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion). MBKT (Mindfulnessbaseradkognitivterapi).

Se även depression, stress, ångest under Terapi/Krishantering.

Gruppbehandling med TEMA, 

Depression, Stress eller Ångestbehandling.

Skräddarsydda behandlingar kan beställas för företag och grupper.

kontaktamig