• referenser

”Genom coachingen har jag fått ökad självinsikt och relevanta verktyg att använda i vardagen. Nu vågar jag utmana mig själv och använda det jag lärt mig. Min coach är både förtroendeingivande och peppande”

Anna L

”Med hjälp av coachingen har jag blivit medveten om mitt eget beteende i vardagslivet och arbetslivet. Jag kan lätt stanna upp och anpassa mitt beteende i relation med andra människor. Resultatet har blivit bättre, både i mina relationer och dialoger med andra.”

Anna Nygren

”Annelie coachar med den perfekta kombinationen av hjärta och hjärna och har gett kreativa konkreta uppslag för mig att jobba vidare med varje dag. Jag rekommenderar henne varmt!”

Josephine Björkman

”Jag har upplevt att inga problem är för små att tala om, utan allt tas på största allvar av min terapeut Annelie. Detta har givit mig en trygghet och jag har vågat öppna mig i terapiarbetet. Jag har lärt mig massor och utvecklats – vilket var mitt mål.”

Linda Rylander

”Jag har fått insikter om mig själv som kommer att vara till stor hjälp både yrkesmässigt och privat. Min coach har varit lyhörd, lösningsorienterad och är väldigt kunnig.”

Henrik Gidmark

”Annelie är både erfaren, positiv och har mycket stort engagemang och en positiv energi, som smittar. Hon är samtidigt strukturerad och har ett tydligt mål. Annelie har genom sitt arbete fått mig medveten om hur jag kan påverka mitt eget välmående. Hon har givit mig tillgång till redskap för att både få ner stress och bli medvetet närvarande.”

Michael Andrén

”Annelie har varit mycket engagerad i mig som patient och det har gjort mig både trygg och lugn under hela terapiförloppet. Jag har fått med mig många insikter och verktyg som jag kan använda i livet framöver och jag har större kapacitet att styra mitt välmående nu än förut. Annelie har hjälpt mig att förstå vem jag är, vad som är viktigt för mig och har lärt mig nya sätt att tänka och agera på. Jag har redan rekommenderat henne vidare till flera av mina vänner”

Nina Boström

”Min terapeut har lärt mig hur jag ska tänka och slappna av när jag börjar grubbla. Speciellt nattetid fungerar det bra och jag har fått en bättre sömn som följd av detta”.

Monica Larsson