Ledda meditationer och andningsövningar i Stockholm

  • Leda meditationer och andningsövningar

Ledd meditation och andningsövningar

FÖR PRIVATPERSONER

I en stressad vardag kan det vara svårt att hitta tid för vila och återhämtning. Många personer uttrycker att de inte finner tid eller vet hur de faktiskt ska värva ner när dagen lider mot sitt slut. Under ledd meditation får du lära dig att hitta in i dig själv, finna lugnet och arbeta med den eventuella stress som ligger lagrad i din kropp.

Med hjälp av andningen når du längre in i varje kroppsdel. Djupandning ger vår kropp ett lugn, det sänker pulsen och blodtrycket, ger oss bättre sömn, ökad aptit, större välbefinnande och mycket mer. Övningarna går ut på att andas genom hela kroppen. När vi är stressade, rädda eller oroliga andas vi oftast väldigt ytligt och på lång sikt är detta skadligt, då vi inte syresätter våra celler och hela vår kropp påverkas negativt.

Meditationsövningar och andningsövningar kan användas för att skapa lugn och harmoni i vårt sinne och våra kroppar. Övningarna är effektiva vid t.ex. stress och utmattningssyndrom. Se även MBSR (Mindfulnessbaseradstressreduktion). 

Se även Behandlingsgrupper med olika TEMA under TERAPI/KRISHANTERING och Mindfulness under TEORIER/METODER.

kontaktamig