Ledarskapscoaching i Stockholm, utvecklas och bli en bättre ledare

Ledarskapscoaching

FÖR FÖRETAG

Genom ledarskapscoaching lär du dig att förstå dig själv bättre som person och som ledare, lär dig att förstå dina medarbetare bättre, lär dig nya förhållningssätt och lär dig att leda med hjärtat.

Coaching har som syfte att frigöra människors potential. Det gör jag genom att koppla ihop individen med dennes inneboende kunskaper, värderingar, motivation och mål och kanalisera detta till handling. Var och en av oss har de svar vi behöver i oss, eller så vet vi vart vi kan gå för att hitta dem. Coaching gör denna process mer lättillgänglig. I min metod ställs krav på att du är ansvarig för de mål som du sätter och att inlärningen leder till handling.

Jag arbetar tillsammans med klienten, efter att frigöra potential. Detta görs genom 5 aspekter:

  1. Öppna för möjligheter
  2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse
  3. Undanröja hinder
  4. Ge stöd och fokus
  5. Skapa resultat

Coachingen leder dig till att se på livet, din roll som ledare, ditt privata jag som en helhet och leva genom medvetna val. Självinsikt är viktigt!

Metoden passar bra om du upplever dig sitta fast i ett perspektiv (ett sätt att tolka situationen) och därmed tycker dig styrd av omgivningen. Balanscoaching hjälper dig att få fler perspektiv på situationen och därigenom erhålla större valfrihet.

PRIS

Samtalscoaching enskilt, 60 min. 1.600 kr + moms.

Se även Coaching under metoder/teorier.

”Annelie coachar med den perfekta kombinationen av hjärta och hjärna och har gett kreativa konkreta uppslag för mig att jobba vidare med varje dag. Jag rekommenderar henne varmt!”

Josephine Björkman

kontaktamig