Samarbetsproblem och krishantering för individ och grupp, KBT terapi i Stockholm

  • samarbetsproblem och krishantering

Samarbetsproblem och krishantering för individ och grupp

.

FÖR FÖRETAG

Ibland går våra kollegiala relationer i baklås. Kanske har stressen, det otydliga ledarskapet eller konkurrenstävlan legat och pyrt under ytan i mycket lång tid utan att någon har tagit tag i problemet. Gruppen hamnar i KRIS, KONFLIKT eller STORA SAMARBETSPROBLEM. Här hjälper jag gruppen och individen att lösa upp konflikten genom att ta samtal i grupp och individuellt. Varje individ får säga sitt och jag gör en kartläggning av problemet utifrån ett META perspektiv. Målet är att alla deltagare ska få en förståelse för vad som händer, vilka tillstånd och grundbalanser som är representerade i gruppen och vad som behövs för att balansera upp som är i obalans. Jag arbetar med flexibilitet och precision för att skapa en positiv utveckling och vitalitet. Kommunikationen och tillståndet i gruppen är prioriterat.

KBT samtalsterapi

.

Vid stora förändringar i livet eller kriser för medarbetare och ledare, så som sjukdomar, dödsfall eller separationer är KBT samtalsterapi mycket lämpligt. Här stödjer och hjälper jag personen att ta sig igenom den kritiska perioden och lär samtidigt ut verktyg att använda vid eventuella återfall, preventionsbehandling.

Vi människor är inte skapta till att klara oss själva i alla lägen. Ibland är ett professionellt STÖD ovärderligt och i förlängningen kan en jobbig situation utveckla oss till BÄTTRE och VISARE MÄNNISKOR.

 

Se även Behandlingsgrupper med olika TEMA och KBT (kognitivbeteendeterapi), stress, depression, ångest och oro.

kontaktamig