Personligt utvecklings- och förändringsarbete i Stockholm, processcoaching och coaching för ett meningsfullt liv

  • Personligt utvecklingarbete

Personligt utvecklings- och förändringsarbete

FÖR PRIVATPERSONER

Personligt utvecklings- och förändringsarbete är nära kopplat till livscoaching. Coachingen har som syfte att frigöra människors potential, utvecklas och hitta nya vägar. Det gör jag genom att koppla ihop dina inneboende kunskaper, värderingar, motivation och mål, och sedan kanalisera detta till handling. Var och en av oss har de svar vi behöver i oss, eller så vet vi vart vi kan gå för att hitta dem. Coaching gör denna process mer lättillgänglig. Min metod går även ut på att du är ansvarig för de mål som du sätter och att inlärningen leder till handling.

Jag arbetar tillsammans med klienten efter att frigöra potential. Detta görs genom 5 aspekter:

Anna uttalande

  1. Öppna för möjligheter
  2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse
  3. Undanröja hinder
  4. Ge stöd och fokus
  5. Skapa resultat

Processcoaching

Processcoaching är inte bara lämplig vid utmaningar och problem. Metoden passar också bra för att fördjupa och utforska positiva upplevelser. En person som genomfört ett stort projekt eller nått ett mål kan vara frestad att skynda vidare mot nästa utmaning. Processcoaching ger verktyg för att istället kunna stanna upp och njuta av segern eller glädjen över genomförandet. Det innebär en upplevelse av mental och känslomässig tillfredsställelse, som genererar mera energi för nya mål.

Coaching för ett meningsfullt liv

Coaching för ett meningsfullt liv är en metod att låta utövaren hitta ett sätt att göra så att livet blir så meningsfullt som möjligt. Jag integrerar denna metod med ACT (Acceptanceand Commitment Therapy) och Mindfulness, som båda härstammar från den Buddistiska livsfilosofin och som vunnit mark inom både terapi och självutveckling de senaste åren.

PRIS

Samtalscoaching enskilt, 60 min. 1.050 kr.

Se även Coaching under metoder/teorier.

”Annelie coachar med den perfekta kombinationen av hjärta och hjärna och har gett kreativa konkreta uppslag för mig att jobba vidare med varje dag. Jag rekommenderar henne varmt!”

Josephine Björkman

kontaktamig