• Livscoaching

FÖR PRIVATPERSONER

Livscoaching existentiella frågor

Livscoaching har som syfte att frigöra människors potential. Det gör jag genom att koppla ihop individens inneboende kunskaper, värderingar, motivation och mål, och kanalisera detta till handling.

Ibland kräver en situation, en upplevelse eller ett problem att vi stannar upp och balanserar all handling och fokuserar mer på ögonblicket. Ibland upplever vi problem som inte nödvändigtvis ska lösas med handling. quote1Att känna efter och gå in i de känslor som är kopplade till problemet kan då vara ett lämpligare sätt att bli kvitt problemet. Mycket frustration kan försvinna genom att tillåta sig att titta på det som är frustrerande. I denna typ av livscoaching tar jag hjälp av flera tekniker – processcoaching, coaching för ett meningsfullt liv, mindfulness och ACT.

Processcoaching

Processcoaching är inte bara lämplig vid utmaningar och problem. Metoden passar också bra för att fördjupa och utforska positiva upplevelser. En person som genomfört ett stort projekt eller nått ett mål kan vara frestad att skynda vidare mot nästa utmaning. Processcoaching ger verktyg för att istället kunna stanna upp och njuta av segern eller glädjen över genomförandet. Det innebär en upplevelse av mental och känslomässig tillfredsställelse, som genererar mera energi för nya mål.

Coaching för ett meningsfullt liv

Coaching för ett meningsfullt liv är en metod att låta utövaren hitta ett sätt att göra så att livet blir så meningsfullt som möjligt. Jag integrerar här metoden med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Mindfulness, som båda härstammar från den Buddistiska livsfilosofin och som vunnit mark inom både terapi och självutveckling de senaste åren.

PRIS

Samtalscoaching enskilt, 60 min. 1.050 kr.

kontakta mig

Se även Coaching under metoder/teorier.

”Annelie coachar med den perfekta kombinationen av hjärta och hjärna och har gett kreativa konkreta uppslag för mig att jobba vidare med varje dag. Jag rekommenderar henne varmt!”

Josephine Björkman

”Annelie är både erfaren, positiv och har mycket stort engagemang och en positiv energi, som smittar. Hon är samtidigt strukturerad och har ett tydligt mål. Annelie har genom sitt arbete fått mig medveten om hur jag kan påverka mitt eget välmående. Hon har givit mig tillgång till redskap för att både få ner stress och bli medvetet närvarande.”

Michael Andrén

Livscoaching i Stockholm