Ledda meditationer och andningsövningar. Meditationsövningar och andningsövningar kan användas för att skapa lugn och harmoni i vårt sinne och våra kroppar.

  • Leda meditationer och andningsövningar

Ledda meditationer och andningsövningar

FÖR FÖRETAG

I en stressad vardag kan det vara svårt att hitta tid för vila och återhämtning. Många personer uttrycker att de inte finner tid eller vet hur de faktiskt ska värva ner när dagen lider mot sitt slut. En kombination av meditationer och andningsövningar kan här ge bra resultat

Under ledda meditationer får du lära dig att hitta in i dig själv, finna lugnet och arbeta med den eventuella stress som ligger lagrad i din kropp. Med hjälp av andningen når du längre in i varje kroppsdel. Djupandning ger vår kropp ett lugn, det sänker pulsen och blodtrycket, ger oss bättre sömn, ökad aptit, större välbefinnande och mycket mer. Övningarna går ut på att andas hela vägen ner i magen, bäckenet, benen och ner till fötterna. När vi är stressade, rädda eller oroliga andas vi oftast väldigt ytligt och på lång sikt är detta skadligt, då vi inte syresätter våra celler och hela vår kropp påverkas negativt.

Meditationsövningar och andningsövningar kan användas för att skapa lugn och harmoni i vårt sinne och våra kroppar. Övningarna är effektiva vid t.ex. stress och utmattningssyndrom. se även MBSR (Mindfulnessbaseradstressreduktion).

Se även Behandlingsgrupper med olika TEMA under TERAPI/KRISHANTERING för företag.

kontaktamig