Individcoaching i Stockholm, för medarbetare inom områden som karriär, utvecklingsprogram och stresshantering.

  • Individcoaching

Individcoaching

FÖR FÖRETAG

Individcoaching för medarbetare inom områden som karriär, utvecklingsprogram, stresshantering och MBSR (mindfulnessbaseradstressreduktion).

Coachingen har som syfte att frigöra medarbetarens potential och samtidigt hjälpa dem att lyckas i företagsorganisationen. Detta görs genom att koppla ihop individens värderingar, motivation och mål med företagets värderingar och mål och knyta detta till handling. Samtidigt är coachen (jag) en person som gör medarbetaren ansvarig för de mål som formuleras tillsammans med organisationen. Samt att kravställa hur målen och inlärningen ska kanaliseras tydligt till konkreta åtgärder.

Jag arbetar tillsammans med klienten, genom att frigöra potential.

Detta görs genom 5 aspekter:

  1. Öppna för möjligheter
  2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse
  3. Undanröja hinder
  4. Ge stöd och fokus
  5. Skapa resultat

 

PRIS

Samtalscoaching enskilt, 60 min. 1.600 kr + moms.

Se även Coaching under teorier/metoder.

”Annelie coachar med den perfekta kombinationen av hjärta och hjärna och har gett kreativa konkreta uppslag för mig att jobba vidare med varje dag. Jag rekommenderar henne varmt!”

Josephine Björkman

kontaktan mig