Sömnproblem, KBT terapi i Stockholm, vid sömnsvårigheter är KBT och mindfulness en bra behandling för stabilare och djupare sömn.

  • Sömnsvårigheter, sömnproblem

Sömnsvårigheter

För många människor är problem med sömnen ett stort problem och orsakas ofta av stress. En vuxen behöver i regel mellan 6-8 timmar sömn, spädbarn och tonåringar behöver oftast mer. Ungefär var tredje person har sömnbesvär då och då, kvinnor oftare än män. Ungefär var tionde person får svårare besvär. Allvarliga och långvariga sömnproblem leder ofta till sämre livskvalitet. Forskning visar att sömnsvårigheter kan öka risken för depression och hjärt-kärlsjukdom, t ex förhöjt blodtryck.

Orsaker till sömnproblem

Stress – när vi lever under långvarig stress och har ett ständigt högt påslag av Kortisol i kroppen kan vi ha svårt att slappna av och gå ner i varv och sömnen påverkas negativt. Sömnproblemen i sig förvärrar stressen och en ond cirkel har skapats. Lämplig behandling: KBT terapi i kombination med mindfulness är en bra metod för att kunna lära sig att slappna av och kunna sova mer stabilt och djupt. I terapiarbetet arbetar man med det som bidrar till sömnproblemen och patienten får träna hemma med hjälp av hemuppgifter.

Ångest – Vid ångest och oro är kroppen också i stress. Negativa tankar och känslor förstärker oron och gör att du kan ha svårt att somna eller att du sover i kortare perioder och vaknar flera gånger under natten. Kroppen får inte den återhämtning och den vila den behöver och tröttheten bara ökar. Lämplig behandling: Även här är KBT terapi och mindfulness en bra behandlingsmetod. I samtalsterapin arbetar terapeuten och patienten, med de tankar och känslor som gör att patienten känner ångest och oro. Man arbetar även med sömndagbok för att kartlägga patientens sömnrutiner. Patienten får träna hemma med hjälp av hemuppgifter.

Depression – Lider patienten av depression kan det uppstå problem med sömnen. Kanske är man ständigt trött och sover mer än vad som är normalt. Man kan ha svårt att kliva upp på morgonen och finna energi till att vara vaken. Dessutom kan långvarig sömnbrist ge symtom som liknar depression. Viktigt att klargöra vad som är vad! Lämplig behandling: En depressionsbehandling med KBT terapi och mindfulness är viktig för att kunna komma åt sömnproblematiken. Här är motion och fysisk aktivitet viktig samt en mer aktiv form av mindfulness för att öka på de naturligt positiva hormonerna i kroppen (adrenalin och serotonin). Även sömndagbok används för att kartlägga patientens sömnrutiner.

Mediciner – Vissa läkemedel kan ge sömnsvårigheter och dessa biverkningar bör tas upp med en läkare för eventuellt byte av läkemedel.

Andra sjukdomar och värk – Vissa sjukdomar och värk kan påverka sömnen. Är det fallet bör en läkare rådfrågas.

Skiftarbete, sena måltider, kaffe och alkohol kan alla vara orsaker till sömnproblem. Lämplig behandling: Här kan patienten tillsammans med terapeuten lägga upp ett schema för sömnrutiner, arbete och intag av sena måltider, koffein och alkohol.

Snarkning – Nattsömnen kan påverkas av att någon annan eller man själv snarkar. Den som snarkar mycket och kraftigt kan lida av sömnapné. Lämplig behandling: Behöver man hjälp med sin egen snarkning bör en utredning och en läkarbedömning göras. Kontakt tas med läkare.

Vad kan du själv göra åt dålig sömn? 

  • Motionera – Regelbunden motion gör ofta att man sover bättre, samtidigt minskar stress, ångest och depression.
  • Öva avslappning – Mindfulness, medveten närvaro, hjälper dig att sänkta stressnivåerna i kroppen och du får lättare att slappna av och varva ner.
  • Levnadsvanor – Titta på dina levnadsvanor! Använder du nikotin, koffein, alkohol? – dessa påverkar din sömn negativt. Sover du i ett mörkt och svalt rum? – detta förbättrar din sömn.
  • Ta en tupplur – Arbetar du oregelbundna tider kan det hjälpa att sova en kort stund innan man börjar arbeta. En tupplur, vid rätt tillfälle, kan vara till hjälp att förebygga den trötthet som ett nattskift medför.
  • Jetlag – Är du bortrest två till tre dagar, är det bra om du kan hålla fast vid dygnsrytmen som gäller hemma. Är du däremot bortrest under en längre tid bör du göra tvärtom, dvs. att så fort som möjligt komma in i den nya dygnsrytmen.

Ofta går anledningar till sömnproblem att behandla och därför bör kontakt med egen läkare eller en KBT terapeut tas så fort som möjligt. En läkare kan skriva ut läkemedel mot sömnbesvär men dessa bör användas i så kort tid som möjligt då de kan vara beroendeframkallande.

Se mer om KBT, Mindfulness, Depression, Ångest och oro samt Stress under metoder och teorier.

 

PRIS

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min. 1.050 kr

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min. Företag 1.600 kr + moms

 

kontaktamig