• Kommunikologi

 

Kommunikologi

Bakgrund

Kommunikologi är en tvärdisciplinär metadisciplin som är utvecklad och definierad av de norska pedagogerna Truls Fleiner och Jorunn Sjøbakken. Deras arbete har pågått sedan slutet av 70-talet. Disciplinen bygger på en kommunikationstradition som började med Gregory Bateson och Palo Alto-skolans banbrytande tvärvetenskapliga forskning på 1950-talet. Detta utvecklades vidare genom Richard Bandlers och John Grinders forskning inom NLP (Neuro Lingvistic Programming) och kompetensforskning, samt Fleiner och Sjøbakkens sammanfattning av stora mängder fackkunskap.

Kommunikologin har stöd i systemisk hjärnforskning, bland annat representerad av den finländske hjärnforskaren Matti Bergström, professor emeritus i fysiologi.

 

”Allt beteende är kommunikation”

Kommunikologutbildningen ger tillgång till en uppsättning nyckelfaktorer – som är gemensam för all kommunikation och all förändring. Med hjälp av dessa nyckelfaktorer kan en kommunikolog effektivt och träffsäkert;

1. Analysera* och beskriva precist vilken som helst aktivitet eller problemställning, i vilket som helst ”system” (individ, grupp, eller organisation).

2. Kvalitetsutvärdera baserat på analysen. Här presenteras vad som bidrar till önskat resultat och vad som bör förbättras. (Vad är i balans och vad är i obalans).

3. Föreslå och bistå i genomförandet av förändringsaktiviteterna mot önskade mål.

*kommunikologisk analys = «filtrering»: att känna igen och beskriva vad någonting består av.

 

Kommunikologin fungerar mycket väl tillsammans i arbetet som coach och terapeut

Kommunikologin är en disciplin, ett kunskapsområde inom förändringskommunikation, arbete, coaching, förhandling, själavård, samarbete på arbetsplatsen eller i relationer mm. Man utgår från ”systemet” som kan vara (individen, gruppen, kärleksparet, organisationen eller samhället). Disciplinen går utmärkt att väva in och använda vid både coaching och terapiarbete.

 

Definitioner av Kommunikologi©

  1. Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring när all upplevelse och allt beteende är valt, definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.
  2. Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

Kommunikologi är en metadisciplin. Ett kunskapsområde som har studerat andra kunskapsområden, t.ex. pedagogik, psykologi, ledarskap, terapi, förhandling mm. Fackkunskaper inklusive nyckelfaktorer i
förändringsprocesser från andra kunskapsområden har sammanfattats och klassificerats i samlingsbegrepp. Dessa samlingsbegrepp tydliggör och tillgängliggör kunskap som är gemensam och användbar oavsett bransch och eller livsområde.

Värdet av den kommunikologiska kunskapen är bl.a. en gemensam terminologi, filtreringskompetens, flexibilitet och kompetens att igenkänna isomorfi.


– Filtrering. En kommunikologisk analys för att identifiera balanser och obalanser i kvalificerade förändringsprocesser oavsett systemnivå (individ, grupp, organisation).

– Flexibilitet, bland annat i kompetensen att veta just vad som skall göras för att uppnå en önskad förändring.

– Isomorfi kan beskrivas som förmågan att känna igen likheter i olika strukturer och strategier. Om du kan förstå dessa hos en individ, kan du också se samma strategier i en grupp eller organisation. En systemisk förståelse för att allt hänger samman, till skillnad från en linjär förståelse för orsak och verkan.

 

Om Tvärdisciplinär Metakompetens

Utbildning i Kommunikologi leder till Tvärdisciplinär Meta-kompetens©. En kommunikolog har genomgått utbildning i Kommunikologi© (minimum 9 moduler á 50 timmar) med certifiering på Advanced nivå hos Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Kommunikologi

kontaktamig