• mindfulnessgrupper


FÖR PRIVATPERSONER

Mindfulnessgrupper. Det har visat sig att mindfulnessövningar kan användas för att skapa lugn och harmoni i vårt sinne och våra kroppar. Det är en mycket effektiv metod vid ett antal problem som t.ex. stress, utmattningssyndrom, ångest och oro. I grupp lär jag er tekniker att använda i vardagen – för att ”vara i nuet”. Meditation, avslappningsövningar, kroppsskanning, andningsövningar, samt även en mer aktiv form av mindfulnessövningar. Jag undervisar i ursprunget till mindfulness, varför den är så bra för oss människor, vad den gör med vår fysiska kropp och mentala hälsa. MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion).

MBKT (Mindfulnessbaseradkognitivterapi)

Är en återfallsförebyggande depressionsbehanding utvecklad av Mark Williams, John Teasdale och Zindel Segal. Kognitivbeteendeterapi med inslag av mindfulness. Här kombinerar man kognitiva tekniker med meditation och är en utveckling av programmet MBSR (mindfulnessbaseradstressreduktion). Denna form av terapi har uppmärksammats för sina goda resultat vid t ex. depressions-patienter och har även kallats ”tredje vågens terapi”. MBKT är en övning i att byta växel, från att göra till att vara.

Mindfulness

”Att praktisera mindfulness lär oss att ställa om från ”att göra” till ”att vara”, vilket gör det lättare för oss att bli mer försonliga med våra känslor. Våra känslor är trots allt inte våra fiender utan budbärare, som på ett basalt och intimt sätt återbördar oss till det spännande äventyret att vara vid liv”. 

 

”Mindfulness är den förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma observera saker och ting som de är i stunden, här och nu”.

 

”För det första innehåller mindfulness en intention, en avsikt. När vi övar oss i mindfulness blir vi mer medvetna om hur verkligheten ser ut här och nu och vilka alternativ vi har.

För det andra är mindfulness upplevelsebaserad och fokuserad på upplevelsen här och nu. När vi grubblar är vårt sinne tvärtom ockuperat av tankar och abstraktioner som befinner sig fjärran från de omedelbara sinnesintrycken. Grubblerier styr in tankarna mot det förflutna eller mot en imaginär framtid.

För det tredje är mindfulness icke-dömande, värderingsfri. Fördelen med det är att det låter oss se saker och ting som de är i stunden och låter dem förbli som de är”.

(Mindfulness en väg ur nedstämdhet, Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn)

kontaktamig

Mindfulnessgrupper