Stresshantering i Stockholm. Stressreduktion för individ och grupp genom mindfulnessbaserad KBT. Undvik sjukskrivningar.

  • Stressreduktion för individ och grupp i Stockholm


FÖR FÖRETAG

Stresshantering för individ eller grupp

Många gånger är stressen så stor på arbetsplatsen att relationer mellan kollegor och ledare försämras. Får organisationen inte tid till evaluering och samlande av nya krafter kommer stressen långsamt söndra organisationen och medarbetarna. För att förebygga detta erbjuder jag gruppbehandling och individuell behandling i stresshantering, MBKT (mindfulnessbaseradkognitivterapi) och MBSR (mindfulnessbaseradstressreduktion).

Uppfatta tidiga signaler

Samtidigt medvetandegör jag medarbetare och ledare hur man känner igen signaler på utmattningssyndrom/ utmattningsdepression för att undvika sjukskrivning eller att personal säger upp sig. Organisationen kommer att förstå och kunna använda sig av verktyg som kommer att generera en friskare, gladare och mer effektiv personal. Stressreduktion frigör krafter inom organisationen och ökar lönsamheten. 

Se även Behandlingsgrupper med olika TEMAKBT (kognitivbeteendeterapi) och Stress.

kontakta mig