Parterapi i Stockholm, vid relationsproblem kan främst KBT samtalsterapi användas vid skilsmässor och separationer, före och efter.

  • Parterapi i Stockholm

Parterapi

När kärleksrelationen inte fungerar eller behöver förändras och utvecklas är KBT samtalsterapi mycket effektivt. Självinsikt, kommunikation, lust och vilja kan vara lösningen på problemet och klargöras vid parterapi. Vid förestående skilsmässor, separationer och efteråt, kan det vara till stor hjälp att tillsammans med en terapeut reda ut eventuella konflikter för att i framtiden få till ett väl fungerande samarbete inte minst när det är barn involverade.

När är parterapi lämpligt?

1  Ett par har relationsproblem och önskar fortsätta tillsammans.

Ofta är det den ena parten som tar initiativ till parterapi och den andra parten kan vara mer skeptisk. Det viktigaste är att båda har samma vilja och lust att lösa problemen i relationen. Att komma på ett första möte hos terapeuten får ofta mångas tvivel kring terapi att skingras och en nyfikenhet och ett hopp infinner sig.

Terapeutens uppgift är att arbeta med och för paret och att uppmuntra till samarbete samt problemlösning. Dessa terapisamtal eller stödsamtal ger paret en neutral plattform som är mycket värdefull när man arbetar med acceptans, kommunikation och förändringsarbete. Min erfarenhet är att ju fortare man tar hjälp desto lättare är det att lösa de problem paret upplever.

2  Vid skilsmässa/separation

Vid skilsmässa/separation och med barn involverade är det mycket viktigt att paret kan delta gemensamt i samtal hos parterapeuten. Här kan praktiska detaljer inför skilsmässan och förhållningssätt mot varandra och barnen diskuteras så att separationen går smidigare. Ofta är det en part som känner sig sårad eller kränkt och vid sådana tillfällena är det ännu viktigare att paret kan finna en lösning som gynnar barnen. Min erfarenhet är att ju fortare man tar hjälp desto lättare är det att lösa de problem paret upplever.

3  Efter skilsmässa/separation

Även efter en skilsmässa kan problem uppstå omkring ekonomi och barn. Här kan stödsamtal bidra till en snabbare gemensam lösning. Min erfarenhet är att ju fortare man tar hjälp desto lättare är det att lösa de problem paret upplever.

4  Vid nya familjekonstellationer

Vid nya familjekonstellationer kan det vara givande att få hjälp med hur man förenar två familjer, inklusive barn och expartners. Här tar vi utgångspunkt i KBTn´s grunder där känslor, tankar och vårt beteende spelar en stor roll. Även anknytningsteorin ligger som en grund i samtalen. Min erfarenhet är att ju fortare man tar hjälp desto lättare är det att lösa de problem paret upplever.

Hur går parterapi till?

Terapiförloppet startar med ett inledande samtal där terapeuten och paret identifierar problemet och formulerar en handlingsplan samt mål för behandlingen

En session är 90 min och paret och terapeuten träffas 1 gång per vecka med möjlighet till uppföljning. Behandlingstiden kan variera mellan 5-15 sessioner beroende på problemets art (korttidsbehandling).

Terapiarbetet innebär ett aktivt arbete för paret även utanför terapirummet med t ex. hemuppgifter och kräver att paret är motiverade och har lust att förändra sin situation.

KBT (Kognitivbeteendeterapi)MBKT (Mindfulnessbaseradkognitivterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

 

 PRIS

 KBT parterapi 90 min. 1.600 kr

Kontakta mig