Gruppcoaching och Teambuilding i Stockholm, kartläggning av konflikter och kriser.

  • Gruppcoaching

Gruppcoaching / Teambuilding

FÖR FÖRETAG

Ibland går våra kollegiala relationer i baklås. Kanske har stressen, det otydliga ledarskapet eller konkurrenstävlan legat och pyrt under ytan i mycket lång tid utan att någon har tagit tag i problemet. Gruppen hamnar i KRIS, KONFLIKT eller STORA SAMARBETSPROBLEM. Här hjälper jag gruppen, genom gruppcoaching, att lösa upp konflikten genom samtal i grupp och individuellt. Varje individ får säga sitt och jag gör en kartläggning av problemet utifrån ett META perspektiv.

Målet är att alla deltagare ska få en förståelse för vad som händer, vilka tillstånd och grundbalanser som är representerade i gruppen och vad som behövs för att rätta till obalanser. Jag arbetar med flexibilitet och precision för att skapa en positiv utveckling och vitalitet. Kommunikationen och tillståndet i gruppen är viktiga prioriteringar. Vid större problem kan KBT-terapi, ACT och Mindfulness vara nödvändigt.

Under gruppcoaching ligger även området Teambuilding där målet är att stärka en redan välfungerande grupp till utökat samarbete, respekt och glädje.

Jag arbetar tillsammans med gruppen, genom att frigöra potential.
Detta görs genom 5 aspekter:

  1. Öppna för möjligheter
  2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse
  3. Undanröja hinder
  4. Ge stöd och fokus
  5. Skapa resultat

Stressreduktion för grupp.

Många gånger är stressen så stor på arbetsplatsen att relationer mellan kollegor och ledare försämras. Får organisationen inte tid till evaluering och samlande av nya krafter kommer stressen långsamt söndra organisationen och medarbetarna. För att förebygga detta erbjuder jag gruppbehandling i MBSR (mindfulnessbaseradstressreduktion).

Samtidig medvetandegör jag medarbetare och ledare i hur man känner igen signaler på utmattningssyndrom/utmattningsdepression, för att undvika sjukskrivning eller att personal säger upp sig. Organisationen kommer att få en förståelse och kunna använda sig av nya verktyg som kommer att generera en friskare, gladare och mer effektiv personal.

Skräddarsydda gruppbehandlingar med olika TEMA så som stresshantering, utmattningssyndrom, utmattningsdepression, ångest och oro, Mindfulness, Mindfulnessbaseradstressreduktion (MBSR), kan beställas för företag och grupper.

Se mer under Terapi/Krishantering.

Se även Coaching under teorier/metoder.

”Annelie coachar med den perfekta kombinationen av hjärta och hjärna och har gett kreativa konkreta uppslag för mig att jobba vidare med varje dag. Jag rekommenderar henne varmt!”

Josephine Björkman

kontaktamig