Fobier. terapi i Stockholm, agorafobi, torgskräck och social fobi

 • fobier

Fobier

Vad är en fobi?

De flesta har något de känner en överdriven rädsla för. Det kan vara ormar, spindlar, höga höjder, trånga utrymmen som hissar eller rädsla för att flyga. Hos ungefär 10-15 % av befolkningen blir rädslan så stor att man utvecklar en fobi.

Rädslan kan göra att man undviker vissa ställen eller situationer. Kanske vågar man inte gå ut på öppna platser om man har ”torgskräck” (Agorafobi) eller gå i parker och skogsområden för att man är rädd för att träffa en hund (Cynofobi, Kynofobi). Eller så vågar man inte söka vård av rädsla för att få sprutor eller behöva lämna blodprov (Aichmofobi).

Fobier delas in i följande grupper agorafobi, socialfobi och specifika fobier. Ordet fobi används också i överförd betydelse för att beteckna rädsla eller ogillande som inte är sjukligt.

 1. Agorafobi – torgskräck. Öppna platser, offentliga lokaler och folksamlingar väcker ångest men även att vistas i flygplan, stå i kö, eller att sitta på bio där möjligheten att fort kunna ta sig ut är liten, väcker ångest. Detta innebär en rädsla för att tappa kontrollen och för att inte lätt kunna ta sig därifrån.
 2. Social fobi – även kallat social ångest. En obefogad rädsla för olika former av sociala situationer, en rädsla för att blir granskad eller att göra bort sig inför andra människor. Därför försöker personen undvika situationer där ångesten skapas, till exempel att hålla tal/föredrag eller att skaka hand eller äta/dricka när någon ser på. Detta skapar isolering och kan lätt leda till missbruk.
 3. Specifika fobier – När man har en stark rädsla för något specifikt objekt eller en specifik situation. Några exempel; rädsla för mörker, rädsla för höga ljud, rädsla för höga höjder, rädsla för att flyga, rädsla för sprutor och injektioner, rädsla för katter, hundar, spindlar mm.

Hur märker man att man har en fobi?

När man har en fobi känner man en stark rädsla eller ångest och upplever att man måste undvika eller komma bort från det man är rädd för. Reaktionen på denna starka känsla kan variera.

 • Man kan gripas av panik och få hjärtklappning, börja svettas, darra och känna det som att man får svårt att andas när man ser t ex. en orm eller en spindel. Kroppen försätts i ett stressläge och stresshormoner pumpas ut i blodet, vilket leder till att blodtrycket stiger.
 • Har man t ex blodfobi är reaktionen annorlunda, först kan blodtrycket öka för att sedan sjunka och man kan få blodtrycksfall och bli kallsvettig och svimma.

Hur behandlar man fobier?

Fobier behandlas med kognitiv beteende terapi, KBT. I terapiförloppet arbetar terapeuten och patienten tillsammans för att patienten gradvis ska få utsätta sig för objektet eller situationen som orsakar rädslan. Detta kallas fobiträning.

Om man har en fobi är det viktigt att inte undvika det man är rädd för utan i stället gradvis försöka närma sig det.

Motion och avslappning, t ex övningar i mindfulness kan också användas i terapiarbetet och har en lugnande effekt på patienten i de stressade och ångestfyllda situationerna.

Fördelar med varaktigt användande av mindfulness.

 • Sänker blodtrycket
 • Sänker andhämtningen
 • Ger större välbefinnande och ett mer balanserat känsloliv
 • Ger förbättrad sömnkvalitet
 • Mindre smärta
 • Mindre oro och ångest
 • Ett förstärkt immunsystem
 • Större koncentrations och ett förbättrat minne
 • Ett totalt större välbefinnande

Se mer om KBTMindfulness, ACT och Stress under metoder och teorier.   

 

PRIS

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min. 1.050 kr

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min, Företag 1.600 kr + moms

 

kontaktamig