Coaching i Stockholm, processcoaching, coaching för ett meningsfullt liv, och balanscoaching.

  • Coaching

Coaching

Coaching framställs ofta som en ”hybrid” av terapi, organisationspsykologi, idrottspsykologi och egenutveckling. Många som arbetar som coacher idag är psykologer, konsulter och ”självhjälpsguruer” dessutom finns andra med bakgrund inom filosofi, pedagogik och vägledning. Det är inte konstigt att coaching upplevs som en hybrid. Bland färdigheterna och metodiken som används av en coach kommer viktiga inslag från terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, vägledning, organisationspsykologi och idrottspsykologi.

Coaching är ingenting nytt, många hävdar att Sokrates var vår förste coach då han vandrade runt på Athens gator, frågande och utmanande och med en önskan om verkliga insikter. Finns även äldre avhandlingar om effektiv kommunikation som hittats, skriven av Ptahhotep cirka 2675 f.Kr. i gamla Egypten (Hargie, 1986). Coaching är med andra ord inte något nytt när det gäller redskapen. Effektiv kommunikation, självrannsakan, sökande efter mening, ansvar och inlärning har behandlats tidigare. Coaching är nytt när det gäller hur dessa idéer är sammansatta och vilka ramar som är uppsatta runt coachingen.

Definitioner på Coaching

De finns ett antal olika definitioner på vad coaching är:

Coaching är konsten att underlätta för någon annans prestation, inlärning och utveckling. (Downey, 1999).

Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa honom att lära, hellre än att lära honom. (Whitmore, 1997).

 Coaching, förstår du, är inte att berätta för folk vad de ska göra; det är att ge dem möjlighet att undersöka vad de gör i ljuset av sina intentioner. (Flaherty, 1999).

 Coaching täcker allt från att hjälpa folk att lära sig ett nytt datasystem till att hjälpa folk att vidga sin syn på vad organisationen gör. Vår mest välkända version av coaching är självfallet idrottsmän där coachen hjälper personen att förbättra ett golf- eller tennisslag genom att observera, diagnostisera, ge feedback, demonstrera och ange träningsrutiner och mål. Motsatt har vi en coach som går igenom resultatet med 360 graders feedback tillsammans med klienten. (Schein, i Goldsmith, 2000).

 …coaching är allt en ledare gör för att frigöra längtan, skapa duglighet och åstadkomma önskade resultat. (Hargrove, 2000).

Syfte med coaching

Coaching har som syfte att frigöra människors potential. Det gör jag genom att koppla ihop individens inneboende kunskaper, värderingar, motivation och mål och knyta detta till handling. Var och en av oss har de svar vi behöver i oss, eller så vet vi vart vi kan gå för att hitta dem. Coaching gör denna process mer lättillgänglig. I min metod ställs krav på att du är ansvarig för de mål som du sätter och att inlärningen leder till konkret handling.

 

 

Jag arbetar tillsammans med klienten, genom att frigöra potential. Detta görs genom 5 aspekter:

  1. Öppna för möjligheter
  2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse
  3. Undanröja hinder
  4. Ge stöd och fokus
  5. Skapa resultat

Metoder

Processcoaching

är en metod som har utvecklats av Whitworth m.fl. (1998). Processcoaching har som syfte att balansera all handling som utövaren vanligtvis måste genomföra med mer fokus på ögonblicket. Coachingmetoden bygger på tanken att vi ibland upplever problem som inte nödvändigtvis ska lösas med handling. Att känna efter och gå in i de känslor som är kopplade till problemet kan då vara ett lämpligare sätt att bli kvitt problemet. När klienten tillåter sig att titta på som upplevs som frustrerande, leder det ofta till att en stor del av frustrationen försvinner.

Processcoaching är inte bara lämplig vid utmaningar och problem. En person som genomfört ett stort projekt eller nått ett mål kan vara frestad att skynda vidare mot nästa utmaning. Processcoaching ger verktyg för att istället kunna stanna upp och njuta av segern eller glädjen över genomförandet. Det innebär en upplevelse av mental och känslomässig tillfredsställelse, som genererar mera energi för nya mål.

Här väver jag även in mina kunskaper inom Mindfulness och ACT.

Coaching för ett meningsfullt liv

Syftet med metoden är att låta utövaren hitta ett sätt att göra så att livet blir så meningsfullt som möjligt. Mindfulness och ACT kan även användas i kombination med detta. (utvecklat av Whitworth m.fl. 1998).

Balanscoaching

Syftet med metoden är att hjälpa dig att se på livet som en helhet och leva genom medvetna val. Metoden passar bra om du sitter fast i ett perspektiv (ett sätt att tolka situationen) och därmed tycker dig bli styrd av sin omgivning. Balanscoaching kan hjälpa dig att få fler perspektiv på situationen och därigenom få större valfrihet. (Whitworth m.fl 1998)

 

kontaktamig