Depression, KBT terapi i Stockholm, även mindfulness och ACT är ytterligare sätt att hjälpa den deprimerade

 • depression

Depression

Vad kännetecknar en deprimerad människas sätt att tänka?

En deprimerad människa känns igen på följande symtom för depression:

Minst fem av följande symtom har förekommit under samma två veckors period och detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av de första två symtomen måste föreligga.

 1. Nedstämdhet under större delen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas av personen själv (t ex känner sig ledsen eller tom) eller av andra (t ex ser ut att vilja gråta). Man känner sig tom, fullständigt dränerad eller som att allt har tagit slut. Hos barn kan irritabilitet förekomma.
 2. Klart minskat intresse för eller minskad glädje av nästan alla aktiviteter under större delen av dagen, så gott som dagligen (vilket bekräftas av antingen av personen själv eller av andra.)
 3. Betydande viktnedgång eller viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit nästan dagligen.
 4. Sömnstörningar
 5. Psykosomatisk agitation eller hämning så gott som dagligen.
 6. Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen.
 7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor nästan dagligen.
 8. Minskad tanke eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen.
 9. Återkommande tankar på döden, återkommande självmordstankar eller har planerat självmord.

Personen nedvärderar sig själv och känner skuld. Man antar att man inte kan få någon hjälp från andra eller andra ställer för stora krav på en själv. Det infinner sig en känsla av passivitet och hopplöshet inför framtiden och den drabbade har inga önskningar.

Den deprimerade kan fastna i övertygelse om att alla påfrestningar eller svårigheter i våra liv egentligen är vårt eget fel och att det är vårt eget ansvar att reda ut och klara av problemen. Och om det inte hjälper att arbeta ännu hårdare så är även det vårt eget fel. Resultatet blir total utmattning.

En deprimerad persons negativa automatiska tankar kan vara:

 1. Det känns som att jag är på kant med hela världen.
 2. Jag duger inget till.
 3. Varför lyckas jag aldrig med någonting!
 4. Ingen förstår mig.
 5. Jag är svag.
 6. Jag är misslyckad.
 7. Jag känner mig så värdelös.
 8. Min framtid är glädjelös.
 9. Det tjänar inget till.
 10. Jag kan inta avsluta någonting.

KBT samtalsterapi är mycket framgångsrik mot depression och patientens automatiska tankar.

Personen kan ha både biologiska och psykologiska förutsättningar för att utveckla depression. En smärtsam händelse som sorg eller förlust kan utveckla en depression hos en person med ett svagt själv. Det svaga självet kan ha uppstått genom barndomen och genom att föräldrarna har levererat fraser som ”du är oduglig”, ”du är patetisk”, ”du är ful” etc. Tankarna hos den deprimerade blir då detsamma, ”jag är oduglig”, ”jag är patetisk”, ”jag är ful” etc.,(negativa automatiska tankar).

Den biologiska faktorn handlar om stressen och kortisolnivåerna i kroppen som i sin tur påverkar serotoninnivåerna i hjärnan. För låga serotoninnivåer i hjärnan kan leda till depression. Även B-vitaminbrist kan kopplas till depression.

Hur kan mindfulness och ACT användas i en depressionsbehandling?

Mindfulness eller medveten närvaro är ytterligare ett sätt att hjälpa deprimerade personer. Detta görs genom bland annat avspänning. Om patienten har för höga kortisolnivåer i kroppen (som orsakas av högt och långvarigt stresspåslag), som i sin tur leder till att serotoninnivåerna sjunker i kroppen är avspänningsövningar mycket bra. Man kan göra ett avslappningsprogram till patienten som används hemma varje dag.

Man kan instruera personen i någon form av meditation. Terapeuten kan uppmana personen att gå på yoga eller annan fysisk aktivitet, (kroppen får då arbeta och adrenalinet och serotonin nivåerna stiger, vilket leder till positiva känslor och tankar).

Meditativ gång och andningsövningar hjälper personen att vara i NUET, som är en nyckelfaktor till lugn och harmoni.

Med ACT får man hjälp genom många olika övningar att vara i NUET. Personen kan då släppa alla sina plågsamma känslor och tankar.

Genom mindfulness blir man mer medveten om sina inre mentala mönster och att ens tankar bara är tankar. Man kan även behöva bygga upp ett eget inre rum där personen kan fylla det mentala rummet med positiva tankar om sig själv och andra.

En kombination av KBT och mindfulness (MBKT) och ACT introduceras för patienten och ett terapeutiskt samarbete kan byggas upp. Patienten får hemuppgifter varje vecka och ett stöd hos terapeuten. Det terapeutiska arbetet med patienten innebär även att man arbetar med de automatiska tankarna, självkänslan, skam, skuld, sina egna värden, drömmar och önskningar.

Se även Behandlingsgrupper med olika TEMA – Privat och Behandlingsgrupper med olika TEMA – Företag.

På lång sikt är denna typ av behandling mot depression mer effektiv än medicinering, men behandlingstiden och kombinationen av samtalsterapi och medicinering kan variera, beroende på depressionens styrka. Man gör skillnad på minimal, lindrig, måttlig och svår depression.

PRIS

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min. 1.050 kr

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min. Företag 1.600 kr + moms

kontaktamig