Stress – Målet är att kunna leva, arbeta och utvecklas privat och på arbetet. Verktygen finns till hands och hjälper oss att hantera stressade situationer.

  • stress
Målet med en stressbehandling är att ge dig verktyg för att reducera stressen, även långsiktigt. Långvarig stress är mycket farligt för oss och KBT-terapi tillsammans med mindfulness har visat sig vara framgångsrika i behandlingen av stress. Du blir medveten om dina stressrelaterade tankar och känslor och hur du kan åtgärda dessa genom KBT-terapi. Mindfulness som metod handlar om en aktiv avslappning och att uppnå en medveten närvaro, som förstärker känslan av att kunna styra ditt liv. 

Stress

Vad är stress?

michael-andrenStress har i urminnes tider hjälpt människan att vid akuta situationer reagera ändamålsenligt. T ex. när vi var grottmänniskor och skulle ut på jakt och mötte farliga djur som vi skulle försvara oss mot eller fly ifrån.

Föreställ dig att du står framför en stor farlig björn och du känner dig hotad till livet. Det sympatiska nervsystemet tar blixtsnabbt över din kropp, en rad neuronala- och hormonella reflexer sätter dig i stånd att fly eller att gå till attack. Hjärtat slår snabbare och blodtrycket stiger. Andhämtningen ökar och reflexerna skärps, musklerna fylls med blod och huden blir sval och svettig. Extra glykos pumpas ut i blodomloppet och den mentala beredskapen höjs för att du ska bli skärpt och fokuserad. Stresshormonet Kortisol bildas i kroppen och påverkar vårt känsloliv. Din kropp är nu i kamp/flykt läge.

kontaktamig

Tecken på långvarig stress, stressyndrom eller utmattningsdepression

I vår moderna tid utsätter vi oss också för stress dagligen men vår kropp kan inte skilja på om det är en livshotande björn du möter eller om du upplever något som stressar dig i din relation eller på din arbetsplats.

Pågår stressen i veckor, månader eller år är det mycket allvarligt för din hälsa. Kroppen får kroniskt höga halter av Kortisol som försämrar immunförsvaret. Återkommande förkylningar, trötthet, värk i kroppen, sömnsvårigheter är ofta tecken på detta. Även andra viktiga funktioner i kroppen försämras, så som matsmältning, minnet, koncentrationen och sköldkörtelns funktioner blir lidande. Många uttrycker att de har brist på energi, har svårt att fokusera eller känner sig nedstämda. Pågår detta för länge kan personen hamna i en s.k. utmattningsdepression.

När du utsätter dig för långvarig stress stannar kroppen kvar i kamp/flykt läge och det kan resultera i stressyndrom eller utmattningsdepression.

Stressresponsen

Stressresponsen är en specifik kaskad av kemiska reaktioner utlösta av Hypotalamus. En av slutprodukterna är stresshormonet Kortisol som har visat sig spela en nyckelroll i vårt känsloliv. Serotoninet hjälper oss att slappna av, Norepinefrinet att hålla oss pigga. Kortisolhalten stiger vanligen tidigt på morgonen för att generera energi för dagen, för att sedan sjunka till en låg nivå mot slutet av eftermiddagen. Dessa rytmiska hormonflöden är betydelsesfulla för våra sinnesstämningars växlingar under dagen.

Målet

Målet är att kunna leva, arbeta, utvecklas i både relationer och på våra arbetsplatser och samtidigt ha de verktyg till hands som hjälper oss att hantera stressade situationer. Att kunna ta sig tillbaka till homostasläget och inte fastna i kamp/flykt läge.

Homostasläget – det läge när din kropp är i balans och harmoni och alla funktioner i kroppen fungerar optimalt. Detta läge är välgörande för oss alla och det är här kroppen och vårt psyke kan reparera och bygga upp sig själv.

Hur arbetar man med stress i KBT terapi?

I KBT terapi är sambandet mellan tankar, känslor och vårt beteende centralt. På vilket sätt kan mina tankar skapa stress? På vilket sätt är mina känslor med till att göra mig stressad? Och på vilket sätt kan mitt beteende hjälpa mig att reducera stressen i mitt liv? Finns det faktorer eller personer i ditt liv som stressar dig och hur kan du förändra detta? När patienten får förståelse för orsaken till stressen och får de redskap som behövs av terapeuten är det lättare att göra en förändring. Terapeuten arbetar tillsammans med patienten och skräddarsyr en individuell behandling.

I vissa fall kan det vara önskvärt att arbeta i grupp (gruppterapi). Fördelarna är många och en gemenskap och förståelse för hur andra personer hanterar stress är mycket utvecklande. Valet av gruppterapi eller ej, är helt beroende av stressens art och beslutas i samarbete med terapeuten.

Stressdagbok är ett redskap som ofta används i en stressbehandling. Syftet med detta är att lära patienten att se mönster som ligger till grund för ett stresspåslag samt att bli mer uppmärksam på varningssignaler.

Hur kan mindfulness, ACT och fysisk aktivitet användas i en stressbehandling?

Mindfulness eller medveten närvaro är ytterligare ett sätt att hjälpa stressade personer. Detta görs genom bland annat avspänning. Om patienten har för höga kortisolnivåer i kroppen (som orsakas av långvarigt stresspåslag), som i sin tur leder till att serotoninnivåerna sjunker i kroppen, är avspänningsövningar mycket effektiva. Man kan göra ett avslappningsprogram till patienten som används hemma varje dag.

Ibland instrueras patienten i någon form av meditation. Terapeuten kan uppmana patienten att utföra fysisk aktivitet, (kroppen får då arbeta och adrenalinet och serotonin nivåerna stiger, vilket leder till positiva känslor och tankar). Regelbunden fysisk aktivitet är mycket välgörande för den stressade patienten. Det måste inte nödvändigtvis vara hård och snabb träning. Yoga, Thai Chi, Qui Gong och andra långsamma rörelser ger också ett stort välbefinnande. Meditativ gång och andningsövningar hjälper personen att vara i NUET, som är en nyckelfaktor till lugn, harmoni och i en avstressad tillvaro.

Genom mindfulness görs patienten medveten om sina inre mentala mönster och att ens tankar bara är tankar. I urminnes tider har människan använt sig av ”mindfulness” för att vila och hämta kraft och exempel på detta är bön, meditation, dans, långsamma rörelser så som Thai Chi, Qui Gong. Även musik ger kraft och återhämtning.

Fördelar med varaktigt användande av mindfulness.

  1. Sänker andhämtningen
  2. Sänker blodtrycket
  3. Ger större välbefinnande och ett mer balanserat känsloliv
  4. Ger förbättrad sömnkvalitet
  5. Mindre smärta
  6. Mindre oro och ångest
  7. Ett förstärkt immunsystem
  8. Större koncentration och ett förbättrat minne
  9. Ett totalt större välbefinnande

MBSR (Mindfulnessbaseradstressreduktion). Ett utformat program som hjälper deltagaren att sänka sin stress i vardagen.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Ytterst handlar ACT om att i grunden lägga om sitt perspektiv, en avgörande förändring i ditt sätt att hantera dina personliga erfarenheter. Detta har visat sig fungera väl vid depression, ilska, ångest, smärta, stress, fysiska skador eller dålig självkänsla. Forskningen visar att det går att komma åt problemen så att de inte längre hindrar dig från att verkligen börja leva ditt liv. De metoder som ACT förespråkar ger nya infallsvinklar på svåra psykologiska problem.

ACT fokuserar på själva kärnan i problemet, inte dess uttryck. Med ett annat förhållningssätt till dina problem som kanske plågar dig kan du snabbt och effektivt mildra deras verkningar.

Se även KBT, MBKT, MBSR, MindfulnessACT och Behandlingsgrupper med olika TEMA – Privat, Behandlingsgrupper med olika TEMA – Företag.

 

PRIS

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min. 1.050 kr

KBT Samtalsterapi enskilt 45 min. Företag 1.600 kr + moms

kontaktamig