Sammanfattning av tjänster inom terapi och coaching, riktade till företag i Stockholm

  • För Företag

FÖR FÖRETAG

Ledarskapscoaching. Förstå dig själv bättre som person och som ledare, förstå dina medarbetare bättre, lär dig nya förhållningssätt och lär dig att leda med hjärtat. Läs mer >>

Gruppcoaching / Teambuilding.

Under gruppcoaching ligger även området Teambuilding där målet är att stärka en redan välfungerande grupp till utökat samarbete, respekt och glädje. Läs mer >>

KBT samtalsterapi

Vid stora förändringar i livet eller kriser för medarbetare och ledare, så som sjukdomar, dödsfall eller separationer är KBT samtalsterapi mycket lämpligt. Här stödjer och hjälper jag personen att ta sig igenom den kritiska perioden och lär samtidigt ut verktyg att använda vid eventuella återfall, preventionsbehandling.

Vi människor är inte skapta till att klara oss själva i alla lägen. Ibland är ett professionellt STÖD ovärderligt och i förlängningen kan en jobbig situation utveckla oss till BÄTTRE och VISARE MÄNNISKOR. Läs mer >>

Preventionsbehandling.

Kunskaper om KBT kan vara till stor nytta i skolor och på arbetsplatser för att förhindra att människor hamnar i psykiska problem.

Stressreduktion för individ eller grupp.

Många gånger är stressen så stor på arbetsplatsen att relationer mellan kollegor och ledare försämras. Får organisationen inte tid till evaluering och samlande av nya krafter kommer stressen långsamt söndra organisationen och medarbetarna. För att förebygga detta erbjuder jag gruppbehandling och individuell behandling i MBSR (mindfulnessbaseradstressreduktion). Samtidig medvetandegör jag medarbetare och ledare hur man känner igen signaler på utmattningssyndrom/utmattningsdepression för att undvika sjukskrivning eller att personal säger upp sig. Organisationen kommer att förstå och kunna använda sig av verktyg som kommer att generera en friskare, gladare och mer effektiv personal. Läs mer >>

Samarbetsproblematik eller krishantering i grupp eller individuellt

.
Ibland går våra kollegiala relationer i baklås. Kanske har stressen, det otydliga ledarskapet eller konkurrenstävlan legat och pyrt under ytan i mycket lång tid utan att någon har tagit tag i problemet. Gruppen hamnar i KRIS, KONFLIKT eller STORA SAMARBETSPROBLEM. Här hjälper jag gruppen och individen att lösa upp konflikten genom att ta samtal i grupp och individuellt. Varje individ får säga sitt och jag gör en kartläggning av problemet utifrån ett META perspektiv. Målet är att alla deltagare ska få en förståelse för vad som händer, vilka tillstånd och grundbalanser som är representerade i gruppen och vad som behövs för att balansera det som är i obalans. Jag arbetar med flexibilitet och precision för att skapa en positiv utveckling och vitalitet. Kommunikation och tillstånd i gruppen är prioriterad. Läs mer >>

Skräddarsydda gruppbehandlingar kan beställas för företag. TEMA mindfulness, stressreduktion, utmattningssyndrom/utmattningsdepression, oro och ångest, preventionsbehandling i KBT.