För privatpersoner, terapi, coaching och behandling. Coaching, KBT, parterapi, mindfulness och gruppbehandling med Tema

  • Privatpersoner

FÖR PRIVATPERSONER

Privat Coaching

Har du som behov av en ”sparringspartner” beträffande din karriär, din livssituation, en relation eller en ”icke relation”? Nu kan du få privat coaching. Du bestämmer!

Coaching har som syfte att frigöra din potential. Det gör jag genom att koppla ihop klienten med hens inneboende kunskap, hens värderingar, motivation och mål och knyta detta till handling.

Var och en av oss har de svar vi behöver i oss, eller så vet vi vart vi kan gå för att hitta dem. Coaching gör denna process mer lättillgänglig. Samtidigt är jag en person som gör klienten, alltså dig, ansvarig för de mål du ställer upp och kräver att du kopplar dina mål och din inlärning till handling. Läs mer >>

KBT samtalsterapi – privat

Problem och utmaningar som inte kan behandlas med coaching lämpar sig ofta för KBT samtalsterapi. Det kan röra sig om områden som relationsproblematik, depression, fobier, stress, sömnsvårigheter, ångest och oro. Här arbetar vi strukturerat och vid täta tillfällen med att identifiera och skapa förståelse för problemet. Öva på och finna nya och mer effektiva sätt att hantera problemet i ”terapirummet” men också ”i det verkliga livet”. Vi arbetar med exponering och hemuppgifter. För att uppnå ett tillfredsställande resultat träffas vi 10-15 sessioner (korttidsterapi) med efterföljande boost samtal. Beroende på problemområde kan det i vissa fall bli aktuellt med långtidsbehandling 15-30 sessioner med efterföljande boost samtal. Läs mer >>

Parterapi

När kärleksrelationen inte fungerar eller behöver förändras och utvecklas är KBT samtalsterapi mycket effektivt. Självinsikt, kommunikation, lust och vilja kan vara lösningen på problemet. Vid förestående skilsmässor och separationer och efter, kan det vara till stor hjälp att tillsammans med en terapeut reda ut eventuella konflikter för att i framtiden få till ett väl fungerande samarbete inte minst när det är barn involverade. Läs mer >>

Mindfulnessgrupper

Individuellt anpassad mindfulness. Lär dig att ”vara i nuet” på din arbetsplats, med barnen, i din relation och i ditt liv. Vetenskapliga studier visar att vårt sinne och våra kroppar mår bra av att vara ”mindfulla”.

Här under finns en mängd övningar och tekniker som kan anpassas till den enskilda individen. Inte alla kan eller mår bra av att stilla sitta och meditera, det finns även aktivare sätt att vara ”mindful” på. Men för den stressade personen är det kanske en lugn meditation, en andningsövning eller en kroppsskanning som passar allra bäst. Läs mer >>

Gruppbehandling med TEMA

Här kan en behandlingsgrupp med ett specifikt TEMA beställas. TEMA kan t.ex. vara stressbehandling, depression, utmattningsdepression, ångest och oro. Läs mer >>