Om mig

annelie-gottbrink-muller3Jag heter Annelie Gottbrink-Müller och är KBT Samtalsterapeut, Dipl. Coach, Dipl. Mindfulnessinstruktör, Cert. Kommunikolog och Dipl. Hypnosterapeut.

Arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete för individer, grupper och företag utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), ACT och med inriktning mot medveten närvaro.

Jag guidar i personlig utveckling och har en holistisk syn på människan (Holisme från grekiskan: holos; hel), där man tänker på ”den hela människan”. Jag tror på vikten av att både de fysiska och de psykiska behoven hos människan är i överensstämmelse. Det handlar såväl om den psykiska- som den fysiska näring och omsorg som människan har behov av.

Jag har ett förflutet från olika affärskulturer och branscher i Europa. I affärsvärlden har jag arbetat som projektledare och chef med inriktning på försäljning och marknadsföring. Har examen i Business Management och International Diploma in Digital Marketing.

Som ledare och utbildare i olika organisationer har jag utvecklat min förmåga till motiverande samtal och utveckling hos medarbetare. Min positiva människosyn och tron på att människan kan utvecklas, förändras samt växa som individ, medarbetare och ledare, gör att jag inspirerar och motiverar dig till framsteg.

Som terapeut och coach arbetar jag för individer och grupper med personlig utveckling, kommunikation och förändringsarbete. Arbetet och coachingstilen är baserad på ett öppet sinne, intuition och förståelse för mänskligt beteende.

Kombinationen av att kunna lyssna och samtidigt vara utmanande och tänka utanför ramarna gör att du leds till att hitta nya lösningar.

Med ”Meta perspektiv” hjälper jag klienten eller gruppen med en träffsäker och effektivt analys av en situation eller ett problem och därefter guidar och coachar jag deltagarna vidare framåt mot uppsatta mål.

Utbildningar

  • Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT), 2 år. Bergströms AB. Inriktning mindfulness (MBKT/ACT) och Relationer och anhöriga (KTR/A). Teori 240 h. Individuell psykoterapeutisk behandling av patient 50 h. Handledning i grupp 120 h. Egenterapi 24 h.
  • Dipl. Hypnosterapeut, Centrum för Hypnos och Psykoterapi. 100 h grundkurs i klinisk hypnos
  • Dipl. Mindfulnessinstruktör. Bergströms AB.
  • Dipl. Coach. Existens Skandinavien AB. 100 h.
  • Cert. Kommunikolog, Advanced Level leder till Tvärdisciplinär-Meta kompetens 550 h. Skandinaviskt Institut för Kommunikologi.
  • Business Management, Marketing. Hilleröd Handelsskole, Danmark. 360 h.
  • International Diploma in Digital Marketing. IHM Business School.

”Ärlighet, engagemang samt positiv infallsvinkel till problemlösning skapar närhet och förtroende med individen och långsiktigt goda resultat”.

Logotypen är inspirerad från Horus öga (Wedjat; även Ras öga) eller (Udjat) är en fornegyptisk symbol för vaksamhet och gudomligt skydd företrädesvis från Horus eller Ra. Ögat är en kraftfull symbol och symboliserar makten att se, upplysa och handla. Horus var sedan äldsta tid symbolen för faraos person och stod för mod och styrka. Ögat ansågs som symbol ha läkande krafter och bars ofta som symbol i Egypten som skydd mot en förtida död.